Superia ZX

Bezprocesní termální tiskové desky Superia ZE společnosti Fujifilm odstraňují potřebu jakéhokoliv chemického procesu. Nová generace desek, Superia ZE přináší uživatelům ještě více výhod: spolu s úsporami a zjednodušením práce také vysokou produktivitu osvitu, špičkové reprodukční vlastnosti a perfektní stabilitu tisku již od prvních výtisků.

Hlavní výhoda bezprocesních desek řady Superia ZE proti běžným CtP deskám spočívá v tom, že po osvitu v CtP zařízení již nepotřebují žádné další zpracování, a deska je ihned připravena ke vložení do tiskového stroje a k tisku. Na rozdíl od některých konkurenčních výrobků, které zpracování desky po osvitu pouze zjednodušují, při aplikaci desky Superia ZE dochází k absolutnímu odstranění jakéhokoliv následného zpracování.

Aktivace v tiskovém stroji

Superia ZE nepotřebuje žádné zpracování po osvitu. Podíl makulatury je velmi nízký, deska je vybarvena a tisk dosáhne požadovaných denzit zhruba během průchodu prvních 15 až 20 archů papíru. Praktickým výsledkem je zkrácení přípravných časů, dosažení nízkého podílu makulatury a stabilní tisk v průběhu celého nákladu.

Obrázek dobře ilustruje rychlost dosažení cílových denzit v závislosti na počtu vytištěných archů:

křivka „1“ popisuje chování desky ZE při použití lo-chem tiskových přípravků řady Fujifilm PRESSMAX
křivka „2“ popisuje chování desky ZE při použití standardní tiskové chemie
křivka „3“ popisuje chování předchozí generace bezprocesních desek Brillia ZP

Vysoká produktivita

Pro osvit tiskových desek ZE je potřeba přibližně stejné množství energie jako pro běžné tiskové desky FUJIFILM, 120 mJ. To v praxi znamená, že desku Superia ZE je možné v CtP zařízení osvítit stejnou rychlostí, jako běžnou digitální desku, tedy bez snížení produktivity osvitu. Konkurenční bezprocesní desky nabízejí méně než poloviční citlivost, proto musí být svíceny nižší rychlostí (nebo je nutné upgradovat laser na vyšší výkon, pokud má být rychlost osvitu zachována) – to uživatele desek Superia ZE trápit nemusí.

Obrazové vlastnosti

Nové technologie, použité při výrobě tisknoucí vrstvy, propůjčují bezprocesní desce Superia ZE výborné reprodukční i tiskové parametry. Jemné částice a vysoká citlivost desky umožňují nyní používat i 20-mikronový frekvenční rastr (FM20) a produkovat tak tiskoviny v nejvyšší obrazové kvalitě, nesrovnatelné s běžným autotypickým rastrovánim (i ve vyšších lineaturách).

Široká kompatibilita s tiskovými barvami

Povrchová vrstva desky se dále vyznačuje podstatně zlepšenou schopností přijímat barvu. Díky tomu nabízí Superia ZE širokou kompatibilitu s tiskovými barvami, a to včetně rozšířené kompatibility s barvami Pantone. Při tisku umožňuje deska lépe udržovat rovnováhu vody a barvy a to i při vysokých nákladech.

„1“ původní generace bezprocesních desek
„2“ deska ZE při použití standardní tiskové chemie
„3“ deska ZE při použití lo-chem tiskových přípravků Fujifilm PRESSMAX

Pro koho je deska určena

Technicky je nová bezprocesní tisková deska Superia ZE vhodná prakticky pro všechny v současnosti používané ofsetové tiskové stroje a pro všechna termální CtP zařízení. Desku je možné použít beze změny tiskové chemie; nejlepších výsledků ovšem desky Superia ZE dosahují při použití tiskových přípravků Fujifilm PRESSMAX. Desky Superia ZE je možné běžně použít do nákladu 200 000 výtisků.

Z ekonomického hlediska přechod na desky Superia ZE nevyžaduje investice do dalších technologií či zařízení. Naopak aplikací desky odpadá nutnost používat vyvolávací zařízení a zpracovatelskou chemii, a odpadají tedy i náklady na tuto část odpadového hospodářství. Přechodem na desky Superia ZE lze proto dosáhnout významných ekonomických úspor a dosáhnout podstatného zrychlení výroby. Při konkrétních výpočtech je ovšem nutné zohlednit zaměření tiskárny a množství zpracovaných tiskových desek za rok.

Bezprocesní deska Superia ZE se může vyplatit i vaší tiskárně!

Pro další informace si stáhněte produktový list ve formátu PDF.

Kontaktujte nás a vyžádejte si analýzu přímo dle vašich konkrétních podmínek!