Terminologie výroby tiskových desek

Bezprocesní, neprocesní, vyvolání v tisku, bezchemické, se sníženou spotřebou chemie, bezvývojkové,  procesní. Seznam termínů používaných výrobci k popisu různých typů desek a celých produktových řad je téměř nekonečný. Během posledních let došlo ke změnám technologií a souvisejících názvů. Ale co každý z nich vlastně znamená?

Konvenční

Deska je zpracována pomocí chemie v tradičním procesoru. Použité chemikálie – vývojka, regenerace a guma.

Bezprocesní – Processless

Deska je zpracována přímo v tisku, kde se částečně odstraní nebo aktivuje vrstva desky, což je integrováno do zahájení tisku. Je úplné odstraněn procesor a tím pádem i veškeré související náklady (elektřina, chemikálie, voda a odpad). Přínos je reálný a měřitelný. Mezi těmito dvěma technologiemi, existují ještě další řešení se svými výhodami a nevýhodami.

Bezchemické – Chemistry-free

Deska je „zpracována“ nebo „dokončena“ pomocí roztoku (finishing solution) v menším a méně složitém „procesoru“ nebo „dokončovací jednotce“. K fixaci obrazu desky této kategorie se používá voda. Někdy je místo tradiční chemie používána guma. Ovšem téměř ve všech případech toto řešení vyžaduje bezpečnostní list – závazné pokyny pro manipulaci s použitou látkou. Tyto desky jistě pomáhají tiskárnám snížit dopad na životní prostředí, protože množství použité chemie je mnohem nižší.

Nízkochemické

Tiskové desky zpracovávané buď v takzvaných oplachových roztocích nebo ve speciální chemii s velmi nízkou spotřebou. V této kategorii jsou mezi deskami velké rozdíly ve spotřebě chemie (např. tiskové desky Fuji LH PJE spotřebují 7 ml/m2, desky Agfa Amigo 30-50ml/m2). Citlivost a další parametry tiskových desek jsou často velmi rozdílné a proto doporučujeme pečlivě vybírat podle konkrétních provozních potřeb.